Grondzuigwagen

DINO 5 : Een autonome werkende machine: Opbreken – Uitzuigen – Transporteren.De DINO 5 is een bi-turbine turbo met een zuigkracht van +/- 120 kg, een zuigafstand tot 100 m, een zuigdiepte tot 20 m
Verder zijn onze vrachtwagens uitgerust met de volgende opties:
 
Hydraulische krachtarm – een hydraulische mobiele proportioneel radiogestuurde zuigarm
Onze vrachtwagens zijn uitgerust met een hydraulische werkarm en niet met een manuele werkarm, beter gekend als een Hollandse arm. Een hydraulische arm is minder belastend voor de operatoren. Hun arbeidsritme blijft dan ook constant. In het algemeen kunnen we stellen dat de operatoren via de afstandsbediening de arm sneller, gemakkelijker en correcter kunnen bedienen. Tevens is het niet steeds mogelijk om de arm nog manueel te bedienen. Wanneer het gezogen gat te groot of te diep wordt  is het onmogelijk voor de operator om nog naast de arm te blijven staan. Een radiosturing is dan de oplossing.
 
Onderbouw - hydrostatisch en radiogestuurd, voorruit, achteruit en gestuurd vanaf de werkplaats
De vrachtwagens zijn ook uitgerust met een automatische stuur- en rij-inrichting. Dit systeem laat toe om de vrachtwagen te verplaatsen zonder de turbines uit te schakelen. Zo wordt er geen tijd verloren voor het stilleggen van de turbines, het instappen in de cabine, de vrachtwagen in rijmodus te zetten, de vrachtwagen te verplaatsen naar het volgende werkgat, de vrachtwagen terug in zuigmodus te zetten, de cabine te verlaten en de turbines terug op te starten. Wij kunnen de vrachtwagen zonder al deze handelingen uit te voeren met draaiende turbines van het ene naar het volgende werkgat sturen. Het hoeft geen betoog om aan te geven dat hierdoor het rendement verhoogd.
 
Hogedrukreiniger
Alle wagens zijn uitgerust met een hogedrukreiniger. Naast perslucht kunnen we ook gebruikmaken van water in het vrij zuigen van ondergrondse constructies.
 
Zuigmond
In samenhang met de krachtarm kan de zuigmond hydraulisch proportioneel 360° geroteerd kunnen worden in beide richtingen en radiogestuurd De vrachtwagens zijn uitgerust met een IKE systeem dat toelaat om zware en verdichte grond los te maken via een rotatie van de zuigmond zonder gebruik van een breekhamer of plofhamer. Dit verhoogt nogmaals het rendement.
 
Materiaalkasten en werktuigen
Materiaalkasten en werktuigen moeten aan de voetgangers zijde gemonteerd zijn voor de veiligheid van de operatoren. De materiaalkasten zijn toegankelijk via de voetgangers zijde. De operatoren hoeven niet steeds met passerend verkeer rekening te houden wanneer zij materieel uit de wagen willen halen. Verder ligt in elke vrachtwagen meerdere breekhamers, luchtlansen en zelfs een plofhamer. Allemaal werktuigen die niet door u ter beschikking moeten worden gesteld en het werkritme verhoogt.