Diensten

De plaatsing van nutsvoorzieningen vraagt – zeker in een drukke stad – veel coördinatiewerk. De stoepen steeds opnieuw openleggen, is geen goede bezigheid. Daarom brengen Ondernemingen SWENNEN en VANDEBROEK al het werk samen: wij zorgen ervoor dat alle betrokken bedrijven hun leidingen in dezelfde sleuf leggen.
Daarvoor bouwden we jarenlang aan onze expertise. Want leidingen voor water, gas, elektriciteit en telecom toepassingen kunnen uiteraard niet willekeurig in een sleuf onder de stoep. Tussen elke leiding voorzien we de juiste afscherming en een passende bescherming. Ondernemingen SWENNEN en VANDEBROEK hebben de juiste mensen in dienst om de leidingen in opdracht van de nutsbedrijven én volgens de strengste voorschriften te plaatsen.
Expert in verschillende vakgebieden
  • Elektriciteitswerken
  • Verlichting openbare weg, sportvelden, parking
  • Kabelwerken, kabeltelevisie
  • Boven- en ondergrondse leidingbouwwerken voor gas, water glasvezelverbindingen, …
  • Rioleringswerken
  • Afbraakwerken
  • Horizontale boringen en persingen
  • Grondwerken volgens nieuwe zuigtechniek of traditionele graafmethodes
  • Aanleg van verschillende bestratingen voor parkeerterreinen, pleinen en inritten